Jaarstukken 2018

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

2 Bereikbaarheid en mobiliteit

Nr.

 Doel

Product

Rekening 2018

Begroting 2018 na wijziging

Begroting 2018 primitief

 Lasten

2.1.1

Aanleg wegen en fietspaden

Verkeersbeleid

578.758

543.110

451.910

2.1.3

Parkeermogelijkheden

Parkeren

34.163

33.790

33.790

2.2.1

Veiligheid wegen en fietspaden

Verkeersveiligheid uitvoering

41.951

88.750

88.750

 Totaal lasten

654.872

665.650

574.450

Baten

2.1.1

Aanleg wegen en fietspaden

Verkeersbeleid

-

-

-

2.1.3

Parkeermogelijkheden

Parkeren

-

-

-

2.2.1

Veiligheid wegen en fietspaden

Verkeersveiligheid uitvoering

-

-

-

 Totaal Baten

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

654.872

665.650

574.450

Onttrekking aan reserves

-51.100

-51.200

-

Toevoeging aan reserves

-

-

-

Gerealiseerd resultaat

603.772

614.450

574.450

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 10.678 voordeel