Jaarstukken 2018

8. Inwoner en bestuur

8. Inwoners en bestuur zorgen samen voor een prettig leefklimaat

Van buiten naar binnen
We beseffen ons dat we steeds meer moeten aansluiten bij de initiatieven die in de samenleving ontstaan. We nemen deze initiatieven en creativiteit als basis voor ons doen en handelen als gemeente. Dit doen we zonder agenda als gelijkwaardige partner van maatschappelijke instellingen, informele netwerken en sociaal ondernemende burgers. Het is een zoektocht voor alle geledingen binnen de gemeente. Daarom hebben we op 1 oktober 2018 via een presentatie voor de fractievoorzitters aangegeven wat deze nieuwe vorm van interactie voor ons inhoudt.
De vitaliteit van de samenleving krijgt meer ruimte als we de participatieladder zo min mogelijk beklimmen. In het college uitvoeringsprogramma hebben we aangegeven dat we innovatieve vormen van participatie stimuleren.

Lasten & baten

Lasten

€ 8.111.079

6,5 %

Baten

€ 964.888

0,8 %

ga terug