Jaarstukken 2018

5 Bedrijfsvoering

Brand gemeentekantoor

Op 22 augustus 2018 werden wij geconfronteerd met een brand in ons gemeentekantoor. De brand heeft ontegenzeggelijk een grote impact gehad op onze medewerkers en de bedrijfsvoering. Medewerkers waren erg geschrokken en hebben zich ontheemd gevoeld, omdat het gemeentekantoor geruime tijd niet toegankelijk was. De gevolgen van de brand zijn logischerwijs voor een deel ten koste gegaan van onze arbeidsproductiviteit. Immers diverse medewerkers hebben zich beziggehouden met niet-reguliere werkzaamheden als het herstel van de glasvezelverbinding, het organiseren van tijdelijke huisvesting/vergaderlocaties, het regelen van de schoonmaak, herstel en herbouw van het gemeentekantoor. Veel contact verliep via de mail of telefonisch en overleg vond vaak plaats op locatie of bij collega’s thuis. Bij diverse programma’s is vermeld in hoeverre de brand van invloed is geweest op de gestelde doelen. Als gevolg van de grote inzet van onze medewerkers zijn relatief weinig activiteiten niet uitgevoerd.

Zoals hiervoor al aangegeven hebben we direct na de brand vol ingezet op het terugbrengen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze inwoners naar het niveau van voor de brand. Daarvoor hebben we eerst de schade aan de glasvezelverbinding hersteld. De digitale snelweg en alles wat daarmee samenhangt was nog diezelfde dag al weer (deels) operationeel. Onze medewerkers konden daardoor al weer redelijk snel tijd en plaats onafhankelijk werken.
Naast het herstel van de digitale dienstverlening werd ook het snel realiseren van verantwoorde tijdelijke huisvesting een prioriteit. In heel korte tijd is eigenlijk een heel nieuw bedrijf neergezet vanaf grondwerkzaamheden voor de fundering tot het inrichten van het interieur.
Om de dienstverlening weer zo snel mogelijk op het niveau van voor de brand te krijgen, is – binnen het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid – een aantal aanbestedingsprocedures versneld uitgevoerd.
Het aspect “veilig werken” kreeg voor ons een hele andere betekenis door de brand. In de planontwikkeling voor de herbouw van het gemeentekantoor wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden.

ga terug