Jaarstukken 2018

Overzicht borg- en garantstellingen

 

Lening bij aanvang

Borg-
 stelling

Borg-
 stelling
 31-12-2017

Borg-
 stelling
 31-12-2018

Verenigingen/stichtingen

Atletiek en skeelerverenging De Sprinters Bemmel

       140.000

100%

50.400

0

Voetbalvereniging HAVO Haalderen

         27.227

100%

4.090

0

Jeu de boulesvereniging Angeren

         11.345

100%

3.175

0

Stichting Stinase Huissen

           4.600

100%

4.600

4.600

Stg tot behoud en instandhouding van Fort Pannerden

         50.000

100%

40.000

22.495

Voetbalvereniging De Bataven Gendt

       170.000

100%

64.617

0

166.882

27.095

Instellingen/organisaties

Regionaal Indicatieorgaan RIO

           4.538

100%

4.538

4.538

Betuweland, Liduina Bemmel

     4.793.689

100%

1.802.747

1.663.200

Zorgcentrum St. Jozef Gendt

     1.497.475

100%

748.737

711.300

Zorgcentrum St. Jozef Gendt

         90.064

100%

24.593

12.819

Woonstichting Gendt

     2.732.664

100%

1.503.926

1.394.725

Woonstichting Gendt

     2.722.681

100%

1.503.665

1.399.447

Stichting Waardwonen

       215.757

100%

215.757

0

Stichting Waardwonen

       318.673

100%

318.673

0

Stichting Waardwonen

       655.497

100%

655.497

602.178

Vitens

4%

254.073

233.862

7.032.206

6.022.069

Waarborgfondsen

WSW/woningcorporaties

   86.835.307

50%

43.417.653

39.665.409

WEW/Nationale Hypotheek-garantie (t/m 2010)

 284.000.000

50%

142.000.000

130.500.000

WEW/Nationale Hypotheek-garantie (vanaf 2011)

 356.000.000

n.v.t.

0

0

185.417.653

170.165.409

Overige

Hypotheekfonds voor overheidspersoneel

100%

733.045

731.036

Regeling gemeente garantie (t/m 1994)

100%

3.908.200

2.555.077

4.641.245

3.286.113

197.257.986

179.500.687

In 2018 zijn geen betalingen gedaan uit hoofde van aanspraken op de verleende borg- en garantstellingen. In een nagekomen bericht over 2017 is melding gemaakt van een tweetal NHG-betalingen in 2017 voor in totaal ruim € 88.000.

ga terug