Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018

Gerealiseerd resultaat
Het jaar 2018 wordt afgesloten met een tekort van € 657.000. Het saldo van de begroting na wijzigingen voorzag in een tekort van € 753.000. In elk programma is een financieel overzicht opgenomen waarin de belangrijkste afwijkingen worden toegelicht.

(Bedragen x €1.000)

Rekening 2018

Begroting 2018
na wijziging

Begroting 2018
Primitief

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1

Deelname aan de samenleving

-10.103

50.403

40.300

-10.011

49.281

39.270

-8.789

48.548

39.759

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

655

655

666

666

575

575

3

Bedrijvigheid

-8.358

6.279

-2.080

-3.873

4.968

1.095

-3.901

4.922

1.021

4

Stad, dorp en landschap

-122

854

732

-80

1.287

1.207

-80

1.183

1.103

5

Wonen

-5.064

7.215

2.151

-2.722

5.807

3.085

-2.042

4.768

2.726

6

Klimaat en duurzaamheid

-24

238

214

235

235

257

257

7

Beheer en onderhoud

-9.542

16.513

6.969

-9.195

16.279

7.084

-9.384

14.979

5.595

8

Inwoner en bestuur

-862

7.761

6.898

-757

7.803

7.046

-757

7.759

7.002

9

Financiën

-185

3.619

3.433

-165

3.805

3.640

-92

1.491

1.399

Subtotaal programma's

-34.260

93.537

59.271

-26.803

90.131

63.328

-25.045

84.482

59.437

Algemene dekkingsmiddelen

-72.852

185

-72.667

-73.702

286

-73.417

-72.858

286

-72.572

Overhead

-6.953

21.921

14.968

-272

15.053

14.781

-151

14.311

14.160

Vennootschapsbelasting

0

13

13

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

-115.446

115.651

205

-100.780

105.466

4.686

-98.055

99.072

1.017

Toevoegingen (+) onttrekkingen (-) aan reserves

1

Deelname aan de samenleving

-3.059

1.292

-1.767

-3.153

1.292

-1.861

-2.914

8

-2.906

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

-51

-

-51

-51

-

-51

-

-

-

3

Bedrijvigheid

-348

2.012

1.664

-

-

-

-

-

-

4

Stad, dorp en landschap

-222

93

-129

-473

45

-428

-350

-

-350

5

Wonen

-906

986

80

-842

-

-842

-416

-

-417

7

Beheer en onderhoud

-1.554

1.497

-57

-1.421

105

-1.316

-

93

93

8

Inwoner en bestuur

-102

153

51

-102

153

51

-15

-

-15

9

Financiën

-2.635

3.297

661

-2.819

3.334

515

-377

2.946

2.569

Subtotaal reserves

-8.877

9.330

452

-8.861

4.929

-3.933

-4.072

3.047

-1.025

Gerealiseerd resultaat

-124.322

124.979

657

-109.641

110.395

753

-102.128

102.119

-8

ga terug