Jaarstukken 2018

Overzicht personele sterkte en personeelslasten

 

 werkelijke sterkte 31/12 

 personen 

 fte 

 Loonkosten 

Directie

                  2

             2,00

                 267.697

Staf / Concerncontrol

                  7

             6,11

                 540.652

Team Sociaal Beleid

                17

           15,69

              1.257.246

Team Ruimtelijk Beleid

                17

           15,19

              1.215.683

Team Projectrealisatie

                19

           17,06

              1.369.117

Team Openbare Ruimte en Vastgoed

                24

           21,86

              1.449.602

Team Technisch Wijkbeheer

                28

           27,30

              1.521.790

Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving

                12

           11,53

                 715.624

Team Klant Contact Centrum

                21

           14,85

                 884.036

Team Toegang Sociaal Domein

                29

           25,61

              1.602.994

Team Bedrijfsbureau Sociaal Domein

                29

           25,58

              1.596.476

Team Juridische Zaken, Inkoop en Financiën

                25

           20,97

              1.570.399

Team Bestuurs- en Managementondersteuning

                18

           13,83

                 771.241

Team Informatievoorziening

                23

           20,99

              1.358.212

Team Personeel & Organisatie en Communicatie

                15

           13,08

                 954.588

Griffie

                  3

             2,67

                 234.376

Gemeenteraad

                29

           29,00

                 490.014

College van B&W

                  5

             5,00

                 563.756

Voormalig wethouders

                27

           26,00

                 309.024

Ambtenaren Burgerlijke stand

                  6

             6,00

                   17.998

Voormalig personeel (inclusief boven formatief)

                  1

             1,00

                   66.984

Totaal

              357

              321,32

            18.757.509

ga terug