Jaarstukken 2018

Toelichting grondexploitaties

 Projecten in exploitatie

Boek-
 waarde
 31-12-2017

Mutatie
 2018

Boek-
 waarde
 31-12-2018

Industrieterreinen: 

G.040 Agropark, Huissen

4.293.182

145.973

4.439.155

G.043 Pannenhuis II

8.707.197

352.765

9.059.962

G.045 Houtakker II

3.142.912

-1.647.155

1.495.757

16.143.291

-1.148.417

14.994.874

Glastuinbouw:

G.110 Bergerden

6.475.767

195.770

6.671.537

Woningbouw:

G.032 Markt 20-24, Gendt

141.812

20.013

161.825

G.042 Fitness Centre, Huissen

255.948

-49.374

206.574

G.051 Loovelden, Huissen:

- Gronden ca.

- Gemeentelijke kosten

-61.368

-59.022

-120.390

G.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel

479.354

-52.112

427.242

815.746

-140.496

675.250

Totaal in exploitatie

23.434.804

-1.093.143

22.341.661

Voorziening verliesgevende projecten

Boek-
 waarde
 31-12-2017

Boek-
 waarde
 1-1-2018

Mutatie
 2018

Boek-
 waarde
 31-12-2018

G.043 Pannenhuis II

1.171.600

1.171.600

-396.700

774.900

G.045 Houtakker II

0

0

0

0

Extra voorziening bedrijvencomplexen

3.921.881

3.921.881

348.019

4.269.900

G.042 Fitness Centre

196.700

196.700

7.300

204.000

G.063 Dorpstraat Oostervelden

110.400

110.400

310.700

421.100

G.110 Bergerden

3.371.600

3.371.600

-102.500

3.269.100

8.772.181

8.772.181

166.819

8.939.000

Voorzieningen ingebracht in project:

Woningbouw:

G.042 Fitness Centre, Huissen

404.868

404.868

0

404.868

Verliezen i.v.m. rente 2005 over projecten

242.352

242.352

0

242.352

647.220

647.220

0

647.220

Totaal

9.419.401

9.419.401

-166.819

9.586.220

Voorziening afwikkeling grondexploitaties

Boek-
 waarde
 31-12-2017

Mutatie
 2018

Boek-
 waarde
 31-12-2018

Bemmel Vinex: bijdrage maatschappelijke investering

102.206

-102.206

0

G.079 Zandsehof, Huissen

6.000

-6.000

0

G.033 Bloemstraat, Huissen

3.354

-3.354

0

111.560

-111.560

0

ga terug