Jaarstukken 2018

4. Stad, dorp en landschap

4. Plezierig leven in Lingewaard

We willen de leefbaarheid in de woonkernen en in het landelijk gebied verbeteren. Er zijn verschillende woningbouwprojecten gestart. Ook zijn inwonersinitiatieven of ideeën van inwoners ondersteund en uitgewerkt in bijvoorbeeld maatregelen in het kader van de revitalisering van de wijk Zilverkamp. Daarmee is de aantrekkelijkheid van Lingewaard als gemeente om te wonen versterkt.

Lasten & baten

Lasten

€ 946.347

0,8 %

Baten

€ 343.268

0,3 %

ga terug