Jaarstukken 2018

4. Stad, dorp en landschap

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

4 Stad, dorp en landschap

Nr.

 Doel

Product

Rekening 2018

Begroting 2018 na wijziging

Begroting 2018 primitief

 Lasten

4.2.1

Monumenten

Monumenten & Archeologie

62.078

91.500

91.500

4.2.2

Betrokkenheid inwoners bij erfgoed

Cultuur

121.849

137.994

137.994

4.2.3

Landschappelijke structuren

Ruimtelijke ontwikkeling

440.817

786.320

708.120

Natuur en landschap

175.024

182.870

182.870

4.3.3

Centrumgebieden

Straatmarkten

53.979

87.865

61.865

 Totaal lasten

853.747

1.286.549

1.182.349

Baten

4.2.1

Monumenten

Monumenten & Archeologie

-38.500

-

-

4.2.2

Betrokkenheid inwoners bij erfgoed

Cultuur

-

-

-

4.2.3

Landschappelijke structuren

Ruimtelijke ontwikkeling

-15.761

-60.300

-60.300

Natuur en landschap

-47.600

-

-

4.3.3

Centrumgebieden

Straatmarkten

-19.865

-20.000

-20.000

 Totaal Baten

-121.726

-80.300

-80.300

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

732.021

1.206.249

1.102.049

Onttrekking aan reserves

-221.542

-473.200

-350.000

Toevoeging aan reserves

92.600

45.000

-

Gerealiseerd resultaat

603.079

778.049

752.049

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 174.970 voordeel

Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.