Jaarstukken 2018

6. Klimaat en duurzaamheid

6. Toekomstbestendig gebruik van de woonomgeving

Het afgelopen jaar hebben we onze inzet voor een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving voortgezet en geïnvesteerd in duurzaamheid.

Lasten & baten

Lasten

€ 237.972

0,2 %

Baten

€ 24.426

0,0 %

ga terug