Jaarstukken 2018

2. Bereikbaarheid en mobiliteit

2.Leefomgeving, school en werk zijn goed bereikbaar

Nadat eind 2017 het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is vastgesteld, is in 2018 gestart met de uitvoering van concrete projecten, maatregelen en verkeersstudies zoals opgenomen in het Maatregelenprogramma van het GMP. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. We zetten ons hierbij ook in voor een duurzame mobiliteit, door het bevorderen van het fietsgebruik, het openbaar vervoer en elektrisch rijden.

Lasten & baten

Lasten

€ 654.872

0,5 %

Baten

€ 51.100

0,0 %

ga terug