Jaarstukken 2018

3. Bedrijvigheid

3. Economisch en maatschappelijk profijt van bedrijvigheid

De inzet op dit programma is vergroot. Als resultaat geldt dat het gezamenlijk en gedeeld inzicht van gemeente en ondernemers in een toekomstige ontwikkelingsrichting is verbeterd en het draagvlak daarvoor is gegroeid. Daarmee is het fundament voor verduurzaming steviger geworden.
Met betrekking tot recreatie zien we de gezamenlijke aanpak terug in de promotie en acquisitie voor deze sector. En in het groeiend besef dat 'landschap en cultuurhistorie' in Lingewaard ook van belang zijn als economische factor en dus dat routes, toegankelijkheid en activiteiten die toelaatbaar zijn in wat genoemd wordt de 'groene omgeving' net zo van belang zijn als natuurlijke en landschappelijke waarden.

Lasten & baten

Lasten

€ 8.290.120

6,6 %

Baten

€ 8.804.091

7,0 %

ga terug