Jaarstukken 2018

5. Wonen

5. Goede en betaalbare woningen

Het woningaanbod is gemeentebreed uitgebreid. Ook in de kleinere kernen als Angeren en Doornenburg zijn inmiddels projecten gestart met bouwen.

Lasten & baten

Lasten

€ 8.200.321

6,6 %

Baten

€ 6.082.960

4,9 %

ga terug