Jaarstukken 2018

Overhead

OVERHEAD

Werkelijk
 2018

Begroting
 na wijziging

Begroting
 2018

Teamkosten

Salarissen

16.987.050

16.492.697

20.499.440

Inhuur personeel

4.609.294

5.480.215

112.800

Algemene kosten

53.883

34.680

34.680

Advieskosten

29.294

35.000

35.000

Overige personeelskosten

97.219

47.514

67.000

Kleding en uitrusting

21.174

15.474

15.474

Uitbestede diensten

10.000

10.000

Opleidingen/seminars

398.042

327.600

327.600

Lidmaatschappen en contributies

7.776

7.700

7.700

Aanmaningen dwangbevelen

-1.030

-4.915

-4.915

Doorberekende loonkosten (uren)

-11.670.303

-12.113.851

-11.779.172

Doorbelaste personeelskosten

-164.554

-95.930

-1.750

10.367.845

10.236.184

9.323.857

Personeelsbeheer

Algemene kosten

48.434

59.780

55.500

Personeelsvergoedingen

79.376

102.941

102.941

Werkkostenregeling

7.393

74.000

74.000

Voormalig personeel

-3.935

32.850

26.600

Verzekeringen

24.285

25.028

25.028

155.553

294.599

284.069

Personeelsontwikkeling

Algemene kosten

0

0

10.000

Representatie

809

5.300

5.300

Opleidingen/seminars

55.450

36.360

14.360

Overige personeelskosten

66.662

75.230

67.730

122.921

116.890

97.390

Organisatieontwikkeling

P-budget

0

-562.556

-102.000

Algemene kosten

31.444

45.900

40.900

Overige personeelskosten

42.725

28.700

45.480

74.169

-487.956

-15.620

Kosten werkplekken

Huisvesting gemeentekantoor en -werf

1.110.619

1.230.745

1.163.145

Automatisering

1.791.692

2.097.308

2.127.855

Facilitair

493.979

476.758

457.098

3.396.290

3.804.811

3.748.098

Overhead werkzaamheden

Begroting & verantwoording

108.230

79.000

79.000

Communicatie

88.878

78.750

95.350

Juridische kwaliteitszorg

280.256

256.580

256.580

Documentaire informatievoorziening

277.558

318.010

208.010

Representatie

95.972

83.760

83.760

850.894

816.100

722.700

Totaal

14.967.672

14.780.628

14.160.494

ga terug