Jaarstukken 2018

Overzicht van vaste activa

 

 Cum.
 investering 
1-1-2018

 Cum. 
afschr/aflos 
1-1-2018

 Boekwaarde
1-1-2018

 Vermeer-
deringen

 Vermin- 
deringen

 Bijdragen 
derden

 Afschrijving 
2018

Af-
waardering

 Boekwaarde 
31-12-2018 

 Immateriële vaste activa 

 Onderzoek en ontwikkelingskosten 

0

0

14.661

0

0

0

0

14.661

 Bijdragen aan activa van derden 

803.537

428.341

375.196

0

0

0

72.529

0

302.666

 Materiële vaste activa 

 Gronden en terreinen 

4.665.954

86.049

4.579.906

1.119.086

643.546

0

0

0

5.055.446

 Woonruimten 

69.435

27.774

41.661

0

0

0

3.472

0

38.189

 Bedrijfsgebouwen 

75.813.037

28.692.094

47.120.943

2.101.439

538

316.790

2.080.028

3.845.900

42.979.125

 Grond-, weg- en waterbouw met economisch nut  

2.261.956

977.730

1.284.227

165.218

0

0

106.848

0

1.342.596

 Grond-, weg- en waterbouw met economisch nut waarvoor heffing

36.417.025

6.973.555

29.443.470

2.967.631

88.842

119.998

868.866

0

31.333.395

 Grond-, weg- en waterbouw met maatschappelijk nut 

21.606.722

10.065.655

11.541.067

1.941.084

0

696.851

965.351

0

11.819.950

 Vervoermiddelen 

495.269

203.306

291.964

0

0

0

66.559

0

225.405

 Vervoermiddelen waarvoor heffing

42.544

15.954

26.590

0

0

0

5.318

0

21.272

 Machines, apparaten en installaties 

526.718

174.127

352.591

272.631

6.953

0

41.052

0

577.217

 Machines, apparaten en installaties waarvoor heffing

938.369

326.835

611.535

151.107

0

0

82.031

0

680.611

 Overige materiële vaste activa 

3.390.254

1.811.338

1.578.917

109.974

0

0

433.961

166.100

1.088.830

 Financiële vaste activa 

 Kapitaalverstrekking deelnemingen 

49.000

0

49.000

0

0

0

0

0

49.000

 Leningen woningbouwcorporaties 

1.791.503

1.150

1.790.353

0

73.824

0

6

0

1.716.523

 Overige langlopende leningen 

7.045.299

261.525

6.783.774

1.003.800

2.306.123

0

3.776

0

5.477.674

155.916.623

50.045.431

105.871.192

9.846.630

3.119.826

1.133.638

4.729.797

4.012.000

102.722.560

ga terug