Jaarstukken 2018

3 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf staan de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan de kapitaalgoederen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat deze paragraaf ten minste de onderdelen wegen, riolering, water, groen en gebouwen bevat.

ga terug