Jaarstukken 2018

3 Onderhoud kapitaalgoederen

Verkeersvoorzieningen

Verkeersvoorzieningen

Wat we hebben gedaan in 2018:

  • verkeersborden in Angeren vervangen
  • straatnaamborden in Angeren vervangen
  • verkeersborden in de wijk de Boswei in Bemmel vervangen
  • in alle kernen zijn verkeers- en straatnaamborden gewassen
  • inventarisatie van borden in de wijk de Zilverkamp in Huissen om zowel kwaliteit als juistheid te controleren

Bij alle vervangingen wordt als eerste gekeken of het bord niet overbodig is. Daarmee proberen we het aantal overtollige borden terug te brengen.

Financieel:
In programma 7 zijn de lasten en baten voor 'Verkeersmaatregelen' opgenomen onder 7.1.1..