Jaarstukken 2018

3 Onderhoud kapitaalgoederen

Openbaar groen

Openbaar groen

Wat we hebben gedaan in 2018:

  • medewerkers van werkbedrijf Scalabor voerden circa 60% van het reguliere groenonderhoud uit
  • gespecialiseerde aannemers voerden boomonderhoud, onkruidbeheersing op verhardingen en het berm- en slotenbeheer uit
  • we voldoen ruimschoots aan de gestelde beeldkwaliteit B (blijkt uit kwaliteitsmetingen)
  • met het jaarlijks investeringsbudget voor vervanging van groen en bomen is ruim 12.000m2 openbaar groen vervangen
  • het maaien van de gazons volledig in eigen beheer genomen door inzet van eigen maaimachines en inzet van vijf medewerkers vanuit de Wet Banenafspraak

Financieel:
In programma 7 zijn de lasten en baten voor onderhouden en beheren groen opgenomen onder 7.1.2..