Jaarstukken 2018

3 Onderhoud kapitaalgoederen

Rioleringen

Rioleringen

Wat we hebben gedaan in 2018:

  • beheer en onderhoud volgens het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan (2017-2021). Het gaat om de rioolbuizen, pompen, gemalen, huisaansluitingen, kolken en andere voorzieningen
  • ruim 70 kilometer rioolbuizen is geïnspecteerd en beoordeeld. Daarmee kunnen we beter de locaties voor klein onderhoud of gehele vervanging/renovatie bepalen
  • de vervanging van riolering Bosweistraat en omgeving in Bemmel is uitgevoerd
  • de noodzakelijke afvoercapaciteit voor de kernen Angeren, Doornenburg en Haalderen is berekend
  • dagelijks onderhoud is uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van inwoners
  • er zijn onderzoeken duurzaamheid uitgevoerd/opgestart, onder meer een onderzoek naar Riothermie (warmte uit rioolwater)
  • er wordt meer water geborgen in de openbare ruimte of op een bijzonder manier verwerkt.

Financieel:
In programma 7 zijn de lasten en baten voor 'Riolering en waterzuivering' opgenomen onder 7.2.1..