Jaarstukken 2018

3. Bedrijvigheid

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Recreatiemaatschappij Uiterwaarde

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

ja, dit betreft het beheer van een aantal recreatieve (fiets)paden.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

ja.

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2018 gerealiseerd?

n.v.t.

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

n.v.t. (gemeente heeft geen financieel belang in de VP)

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2018 voorgedaan?

Geen

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2018 gehad?

n.v.t.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

n.v.t.