Jaarstukken 2018

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

7.3.1 Behandelen meldingen

7.3.1 Behandelen meldingen

Voordeel

Nadeel

I/S

Geen budgetten en derhalve geen verdere toelichting.