Jaarstukken 2018

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

5.3.2 Levensloopbestendig bouwen

5.3.2 Levensloopbestendig bouwen

Voordeel

Nadeel

I/S

Geen budgetten en derhalve geen verdere toelichting.