Jaarstukken 2018

1 Lokale heffingen

Wet Woz

Jaarlijks wordt een nieuwe WOZ-waarde vastgesteld voor alle onroerende zaken binnen de gemeente.
De peildatum voor de waardering ligt één jaar voor het jaar van de heffing. De waardepeildatum voor de taxaties 2018 was 1 januari 2017.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen en niet-woningen.
Wij constateren een lichte stijging van de WOZ-waarden. De gemiddelde waarde 2018 (met waardepeildatum 01-01-2017) is met 4,8% gestegen ten opzichte van 2017 (peildatum 01-01-2016).
In onderstaande grafiek ziet u de waardeontwikkeling vanaf 2007 (bedragen x € 1.000,-).

 * : voorlopige cijfers (26 februari 2019).
Bron: CBS , laatst gewijzigd 24 augustus 2018.