Jaarstukken 2018

1 Lokale heffingen

Reclamebelasting

Bij de instelling van het ondernemersfonds is afgesproken dat dit fonds wordt gevoed door een van de ondernemers te heffen reclamebelasting. Deze reclamebelasting wordt alleen geheven in de dorpscentra van Bemmel, Huissen en Gendt. Na aftrek van de perceptiekosten die de gemeente maakt wordt de netto-opbrengst beschikbaar gesteld aan het ondernemersfonds.
De heffing bestaat uit twee onderdelen, een vast bedrag per perceel en een variabel bedrag dat afhangt van de WOZ-waarde.

Overzicht kostendekking Reclamebelasting

Taakveld

Programma-
 begroting 2018

 Begroting 2018
 na wijziging

Rekening
 2018

LASTEN

Bijdrage ondernemersfonds

3.4 Economische promotie

67.700

80.400

82.100

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

1.300

1.300

1.300

Subtotaal Lasten

69.000

81.700

83.400

BATEN

Opbrengst reclamebelasting

0.64 Belastingen overig

-69.000

-81.700

-83.400

Subtotaal Baten

-69.000

-81.700

-83.400

Saldo
(- is voordelig, + is nadelig)

0

0

0

Dekkingspercentage

100%

100%

100%