Jaarstukken 2018

1 Lokale heffingen

De tarieven

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de tariefontwikkeling over de jaren 2014 t/m 2018.

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Tarieven

OZB*:

- woningen (eigenaar)

0,1843%

0,1918%

0,1938%

0,1880%

0,1824%

- niet-woningen (eigenaar)

0,2877%

0,2994%

0.3046%

0,3090%

0,3090%

- niet-woningen (gebruiker)

0,2299%

0,2393%

0,2435%

0,2470%

0,2470%

Afvalstoffenheffing:

- vast bedrag

€ 93,00

€ 93,00

€ 129,50

€ 129,50

€ 114,00

- grijze container, 11 ledigingen

-

-

-

€ 44,00

-

- grijze container, 12 ledigingen

-

-

€ 48,00

-

€ 48,00

- grijze container, 21 ledigingen

-

€ 58,80

-

-

-

- grootste container, 26 ledigingen

€ 85,80

-

-

-

-

- kleinste container, 26 ledigingen

€ 58,50

-

-

-

-

- hoogbouw, 1-pers.huishouden

€ 138,00

€ 138,00

€ 155,00

€ 155,00

€ 139,50

- idem, meerpersoonshuishouden

€ 165,00

€ 165,00

€ 188,00

€ 188,00

€ 172,50

Rioolheffing

€ 201,60

€ 217,80

€ 233,40

€ 233,40

€ 227,00

Hondenbelasting, per hond

€ 53,04

€ 54,00

€ 54,40

€ 54,84

€ 55,32

Toeristenbelasting, per overnachting

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

Precariobelasting op kabels, per m¹

€ 3,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

* Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen.