Jaarstukken 2018

7 Grondbeleid

Totaal bouwgrondexploitatie

Totaal bouwgrondexploitatie

( - = afname / + = toename )

Totaal bouwgrondexploitatie

Bijstelling
  verliesvoorziening

Reserve
  grondexploitatie

Industrieterreinen

-396.700

396.700

Glastuinbouw

- 102.500

102.500

Woningbouw

301.200

-273.400

Totaal projecten

-198.000

225.800