Jaarstukken 2018

7 Grondbeleid

Verliesvoorzieningen

Voor exploitaties met een geraamd negatief resultaat op eindwaarde worden verliesvoorzieningen getroffen. Hiermee kunnen de toekomstige tekorten worden gedekt. Deze verliesvoorzieningen zijn een waardecorrectie op de voorraad gronden en worden op de balans hierop in mindering gebracht. In onderstaande tabel worden alle verliesvoorzieningen weergegeven.

Totaal voorziening verliesgevende projecten per 31-12-2017

4.867.100

Mutatie 2018 (zie totaal bouwgrondexploitatie)

-198.000

Voorziening verliesgevende projecten per 31-12-2018

4.669.100

Voorzieningen voor verliezen die ingebracht zijn in grondexploitaties

647.220

Totaal voorziening verliesgevende projecten per 31-12-2018

5.316.320

Extra voorziening bedrijventerreinen 31-12-2017

3.921.900

Extra voorziening bedrijventerreinen jaarrekening 2018

348.000

Extra voorziening bedrijventerreinen 31-12-2018

4.269.900

Voor de bedrijventerreinen was per 31-12-2017, naast de verliesvoorziening voor Pannenhuis II van € 1.171.600 een extra voorziening bedrijventerreinen aanwezig in het kader van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) van € 3.921.900. Voor de bedrijventerreinen bedroeg de totale verliesvoorziening per 31-12-2017 dus € 5.093.500.
De nieuwe berekening voor de afwaardering in het kader van de RPW komt € 48.700 lager uit (€ 5.044.800) en is opgebouwd uit een bijgestelde verliesvoorziening van € 774.900 voor Pannenhuis II en de extra voorziening bedrijventerreinen van € 4.269.900.