Jaarstukken 2018

7 Grondbeleid

Glastuinbouw

Glastuinbouw

( - = afname / + = toename )

Glastuinbouw
(actief grondbeleid)

Eindwaarde
  1-1-2018

Eindwaarde
 1-1-2019

Bijstelling
  verlies-
 voorziening

Reserve

 grond-
 exploitatie

Complexen in exploitatie

A.110 Bergerden

3.371.561 N

3.269.066 N

-102.500

102.500

Totaal

-102.500

102.500