Jaarstukken 2018

7 Grondbeleid

Industrieterreinen

Industrieterreinen

A.040  Agropark, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie in twee fasen van een bedrijventerrein voor agrobusiness met een bruto oppervlakte van circa 22 hectare en de omzetting (op termijn) van een strook (glastuinbouw)grond, gelegen in het plan Bergerden ten behoeve van het bedrijventerrein voor agrobusiness met een bruto oppervlakte van circa 1,5 hectare.

Fase 1
Fase 1 (bruto oppervlakte circa 9,5 hectare, waarvan circa 7,7 hectare uitgeefbaar) is geheel uitgegeven en bedrijfsrijp gemaakt.

Fase 2
Fase 2 (bruto oppervlakte circa 14 hectare, waarvan circa 12,5 hectare uitgeefbaar) is vanaf 2008
in ontwikkeling, de uitgeefbare percelen zijn in de verkoop. De gemeente heeft hier 8,2 ha uitgeefbaar
gebied en Zaat 4,3 ha. De gemeente heeft het gehele terrein bouw- en bedrijfsrijp gemaakt. Zaat heeft hiervoor een exploitatiebijdrage betaalt en draagt het verkooprisico van zijn eigen gronden.

Wat hebben we gedaan in 2018
De marketing- en acquisitieactiviteiten hebben geleid tot oriënterende gesprekken met twee kandidaten. In 2018 zijn er geen grondverkopen geweest.

Afwijking van programmabegroting 2018: Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2018

€  4.439.155 N

Looptijd t/m

31-12-2029

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

9,8 hectare (door de gemeente)

Totaal uit te geven kavels

6,1 hectare (door de gemeente)

Raming nog te maken kosten

€  2.203.478

Raming nog te realiseren opbrengsten

€  7.267.856

Eindwaarde per 1-1-2018

€     973.997 V

Eindwaarde per 1-1-2019

€     625.223 V

Verklaring verschil

De looptijd is met twee jaar verlengd.
Er zijn meer kosten geraamd voor marketing en acquisitie.

Winstverwachting

€     625.223 V

A.043  Pannenhuis II, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 19 hectare, waarvan circa 12,3 hectare uitgeefbaar.

Wat hebben we gedaan in 2018
De ingezette koers om meer inzet te plegen op marketing en acquisitie heeft geleid tot twee grondverkopen.

Afwijking van programmabegroting 2018: Nee

Boekwaarde per 31-12-2018

€   9.059.962 N

Looptijd t/m

31-12-2027

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

3,1 hectare

Totaal uit te geven kavels

9,2 hectare

Raming nog te maken kosten

€   1.919.001   

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 10.204.081

Eindwaarde per 1-1-2018

€   1.171.597 N

Eindwaarde per 1-1-2019

€      774.882 N

Verklaring verschil

De twee grondverkopen hebben een positief effect op de grondexploitatie

Verliesverwachting

€      774.882 N

Dekking

De verliesvoorziening wordt verlaagd van € 1.171.600 naar
€ 774.900

A.045  Houtakker II, Bemmel

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 17 hectare, waarvan 9,3 hectare uitgeefbaar.

Wat hebben we gedaan in 2018
In 2018 is gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Voor wat de verkopen betreft is het jaar 2018, mede door de ingezette koers om meer inzet te plegen op marketing en acquisitie, succesvol. Er zijn in 2018 drie kavels verkocht. Met meerdere gegadigden zijn gesprekken gevoerd. De verwachting is dat er in 2019 meerdere kavels worden verkocht.

Afwijking van programmabegroting 2018: Nee

Boekwaarde per 31-12-2018

€ 1.495.756N

Looptijd t/m

31-12-2026

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

5,1 hectare

Totaal uit te geven kavels

4,2 hectare

Raming nog te maken kosten

€ 1.754.897

Raming nog te realiseren opbrengsten

€  6.219.971

Eindwaarde per 1-1-2018

€  4.151.034 V

Eindwaarde per 1-1-2019

€  2.969.317 V

Verklaring verschil

De drie grondverkopen hebben positief bijgedragen aan de grondexploitatie. Het gehele terrein is bouwrijp gemaakt en de kostenraming woonrijp maken is bijgesteld. Daarnaast is een winstneming verwerkt.   

Winstverwachting

€  4.779.892 V

Winstneming

Volgens de POC-methode wordt er een winst genomen van
€ 1.512.970. Dit bedrag gaat naar de reserve grondexploitatie.