Jaarstukken 2018

7 Grondbeleid

Industrieterreinen

Industrieterreinen

( - = afname / + = toename )

Industrieterreinen
(actief grondbeleid)

Eindwaarde
 1-1-2018

Eindwaarde
 1-1-2019

Bijstelling
  verlies-
 voorziening

 Reserve
 grond-
 exploitatie

Complexen in exploitatie

A.040 Agropark, Huissen

973.997 V

625.223 V

0

0

A.043 Pannenhuis II, Huissen

1.171.597 N

 774.882 N

-396.700

396.700

A.045 Houtakker II, Bemmel

4.151.034 V

2.969.317 V

0

0

Totaal

-396.700

396.700