Jaarstukken 2018

7 Grondbeleid

Woningbouw

Woningbouw

( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )

Woningbouw
(actief grondbeleid)

   Eindwaarde

 1-1-2018

     Eindwaarde

 1-1-2019

      Bijstelling

 verlies-
 voorziening

     Reserve

 grond-
 exploitatie

Complexen in exploitatie

A.032 Markt 20-24, Gendt

511.412 V

81.242 V

0

0

A.042 Fitness Centrum, Huissen

196.674 N

203.915 N

7.300

-7.300

A.051 Loovelden, Huissen

609.591 V

9.823 V

0

0

A.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel

127.176 N

421.052 N

293.900 2)

-266.100

Totaal

301.200

-273.400

  1. Dekking:
  1. reserve inzet woningbouw  (€ 27.800)
  2. verliesvoorziening Algemene Reserve Grondexploitatie (€ 266.100)