Jaarstukken 2018

7. Beheer en onderhoud

7.1.2 Onderhoud groen

7.1.2 Onderhoud groen

De in 2009 vastgestelde beeldkwaliteit is nog steeds de basis voor het groenonderhoud in de openbare ruimte. Wijziging van de beeldkwaliteit betekent een intensivering van het onderhoud en daarmee een verhoging van de structurele onderhoudskosten.
Schoffelen, beplanting snoeien, graskanten steken en hagen knippen gebeurt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit werkbedrijf Scalabor werken jaarlijks tussen de veertig en zestig mensen in de Lingewaardse openbare ruimte. Daarnaast vullen we deze groep aan met geselecteerde uitkeringsgerechtigden.
De verzorging van de gazons is in 2018 voor het eerst weer gedaan met eigen maaimachines. Vijf medewerkers, ingezet vanuit de Wet Banenafspraak, bedienen deze machines.
Ruim 12.000 m2 te renoveren plantsoen is omgevormd naar rijk bloeiende borders. Met de inzet van de extra middelen die beschikbaar kwamen is de kwaliteit van het onderhoud weer terug op het gewenste niveau B.