Jaarstukken 2018

4. Stad, dorp en landschap

4.3.1 Detailhandelsstructuur

4.3.1 Detailhandelsstructuur

Een van de doelen van het Huissense centrumplan is om de aantrekkelijkheid te vergroten en zo het wegvloeien van winkelomzet te verminderen. Hiervoor bestaat een centrumvisie. Overeenkomstig die visie is de nieuwe supermarkt van AH van circa 2.500 m² met een bovendekse parkeervoorziening met zeventig openbare parkeerplaatsen geopend. Deze nieuwe supermarkt functioneert als trekker voor het centrum.