Jaarstukken 2018

4. Stad, dorp en landschap

4.2.2 Betrokkenheid inwoners bij erfgoed

4.2.2 Betrokkenheid inwoners bij erfgoed

De gemeente is in overleg met Historische Kring Doornenburg over het initiatief om te komen beter behoud en beheer van de monumentale Veldoven in de Roswaard.

Samen met Dorpsraad Ressen en Park Lingezegen is verder vorm gegeven aan de inrichting van het kasteelterrein Ressen.
Het versterken van het beschermende karakter van bestemmingsplanregels voor cultuurhistorisch erfgoed in Ressen is wel voorbereid maar nog niet in een geactualiseerd bestemmingsplan in procedure gebracht. Dat gebeurt komend jaar.

Met de Historische Kring Gente is overleg geweest over hun initiatief om de restanten van de ondergrondse kelder/steenoven in de Polder in Gendt proberen te behouden. Dit heeft geleid tot aanwijzing van het object als monument.