Jaarstukken 2018

2. Bereikbaarheid en mobiliteit

2.2.3 Veilige schoolomgeving

2.2.3 Veilige schoolomgeving

In augustus en september 2018 heeft de gemeente meegedaan aan de campagne 'Wij gaan weer naar school'.